כיצד נוטלים לולב: מדריך מצוייר – סוכות ושמחת תורה

יש לעמוד עם הפנים למזרח. אחזו את הלולב ביד ימין ואמרו את הברכה "על נטילת לולב". אחזו את האתרוג בצד שמאל. ביום הראשון של חג הסוכות (או בפעם הראשונה שמברכים על הלולב במשך החג) יש לומר את הברכה "שהחיינו". לאחר-מכן מנענעים את הלולב והאתרוג 3 פעמים לכל רוח.

להמשך קריאהכיצד נוטלים לולב: מדריך מצוייר – סוכות ושמחת תורה

ארבעת המינים – כסמל רוחני- מצוות חג הסוכות

כשם שארבעת המינים מהווים מבחינת קיום המצווה יחידה אחת, ולא ניתן לקיים את המצוה ללא אחד מהם, כך גם כל השכבות המרכיבות את עם ישראל וכל סוגי האנשים המצויים בו משלימים האחד את רעהו. מצוות ארבעת המינים מרמזת לארבע שכבות הציבור שמהן מורכב עם ישראל. כולם יחד נושאים בעול שליחותו האלקית.

להמשך קריאהארבעת המינים – כסמל רוחני- מצוות חג הסוכות

מצוות ארבעת המינים – לולב אתרוג הדס וערבה

יום טוב הראשון של חג, משכים ובא לסוכתו, נוטל ארבעה מינים אחר הנץ החמה, ואם נטלם משעלה עמוד השחר, יצא. ומברך עליהם בשמחה שתי ברכות: 'על נטילת לולב' ו'שהחינו', ואם נוטלם בבית הכנסת צריך שיברך עליהם קודם שיאמר הלל עם הציבור:

וכשם שנוטל ארבעה מינים אלה ביום ראשון ומברך על נטילתם, כך הוא נוטלם ומברך כל שבעת ימי החג, אלא שאין מברכין 'שהחינו' אלא ביום הראשון לנטילתו בלבד:

להמשך קריאהמצוות ארבעת המינים – לולב אתרוג הדס וערבה

Incoming search terms:

הלכות מקוצרות לבחירת ארבעת המינים

כשתלכו לקנות את ארבעת המינים, כדאי להכיר כמה מן הדרישות הבסיסיות, ולוודא שהן מתקיימות בסט שתרכשו:

אתרוג

* עדיף שצבעו יהיה קרוב יותר לצהוב מאשר לירוק.

* אסור שהקליפה תהיה מחוררת בשום חלק מהפרי, ואסור שתחסר בו אפילו פיסה קטנה מהשכבה הפנימית.

* אסור שהקליפה תהיה רכה מדי, סדוקה, יבשה או מקולפת.

* אפילו נקודה שחורה קטנטנה בצידו העליון של האתרוג פוסלת אותו.

* צורת האתרוג צריכה להיות כמו מגדל – רחב יותר למטה וצר יותר למעלה.

* אם האתרוג צמח עם גבעול שבולט החוצה ("פיטם"), אז אסור שהגבעול יהיה שבור. (אך אם מלכתחילה צמח האתרוג ללא הפיטם, הוא עדיין כשר לשימוש).

לולב

* הביטו בחלקו העליון של הלולב, הקפידו שהעלה האמצעי איננו מפוצל, אלא סגור (לפחות עד אמצעו).

* אסור שקצה הלולב יהיה חתוך.

* אסור שהלולב יהיה יבש.

* על הלולב להיות באורך של לפחות 40 ס"מ.

* עדיף שהלולב יהיה כמה שיותר זקוף.

הדס

* יש צורך בשלושה ענפים של שיח ההדס.

* להדס כשר יש דוגמא של שלישיית עלים היוצאים מנקודה אחת שעל הגבעול. צריך שדוגמא זו של שלישיות העלים תחזור על עצמה לפחות על פני מחצית מאורכו של ההדס.

* כל הדס צריך להיות באורך של לפחות 29 ס"מ.

* אסור שההדס יהיה יבש.

ערבה

* יש צורך בשני ענפי ערבה.

* עדיף שהגבעול יהיה בצבע אדום.

* הגבעול צריך להיות באורך של לפחות 29 ס"מ.

* העלים צריכים להיות מלבניים, לא עגולים.

* מסגרת העלים צריכה להיות חלקה ולא משוננת.

בברכת חג סוכות שמח!

היה ב-הלכות ארבעת המינים.